Missie en visie

“Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken”

Dit is altijd mijn werkmotto geweest. Als manager in de uitzendbranche heb ik jarenlange ervaring met het plaatsen van medewerkers in hun kracht. myHBMcenter kwam op mijn pad en heeft mij veel vernieuwende inzicht gegeven. Het zette mij direct aan het denken, of zal ik zeggen voelen. Ik ben zo overtuigd van de kracht van dit middel, vooral op werkgebied, dat ik meer mensen wil helpen op een hele concrete manier inzicht te krijgen in hun natuurlijke (werk)krachten. Dit was voor mij de reden om de opleiding tot ACTor te volgen.

In 2010 is mijn zoontje geboren. Mijn vooral praktisch ingestelde kant had zich goed op het moederschap voorbereid. En wat kon me gebeuren? Ik heb gezond verstand, doorzettingsvermogen en veel wilskracht, dat moest me toch wel gaan lukken? Zo heel natuurlijk vond ik dat eigenlijk helemaal niet. Managen kon ik wel, maar opvoeden?

Waarom gedraagt mijn kind zich zo zoals hij zich gedraagt, wat is normaal, hoe ga ik daarmee om?
In mijn zoektocht naar antwoorden op deze vragen ben ik in aanraking gekomen met PresentChild©. Deze methode gaat over spiegelen en persoonlijke ontwikkeling van ouders. Dit sprak mij zo aan, mede omdat dit dagelijks en zelf toepasbaar is, dat ik de opleiding tot Kindertolk ben gaan volgen. Ik ben er trots op dat ik ouders kan helpen om te helpen bij het geven van inzicht in het gedrag van hun kind middels deze unieke methode.

ACT® en PresentChild© zijn bewezen krachtige en concrete bewustwordingsmiddelen in persoonlijke ontwikkeling. In mijn rol als coach heb ik de baan die bij me past gevonden en die voelt meer als een hobby. Door mijn eigen persoonlijke ontwikkeling en alle coachopleidingen die ik gevolgd heb is mijn levensmotto nu “Leef vanuit je hart en straal dat uit!”

Zonnebol
Zonnebol