Zonnebol omarmt de management
filosofie van myHBMcenter:

“We leggen niet teveel last op de mens, we leggen het alleen op een te klein deel van de mens”.

Human Being Management (HBM) maakt dit onbenutte deel zichtbaar en beter inzetbaar, waardoor mensen beter kunnen functioneren in werk en privé.

Bij de HBM filosofie wordt gekeken naar de bewuste en onbewuste motieven die een mens drijven. Middels een ACT®Meting krijg je inzicht in je persoonlijke natuurlijke kwaliteiten, je aangepaste kwaliteiten en misschien nog wel belangrijker je onbewuste motieven om deze al dan niet te ontwikkelen.

Het onderscheid bij HBM ligt vooral in het durven kijken naar de kracht van het onbewust handelen door in het verleden ontwikkelde patronen. Je zult verstelt staan van de enorme invloed van deze patronen op je handelen in het hier en nu!

myHBMcenter

Veranderen begint bij zelfreflectie. Wat drijft mij? Waarom maak ik bepaalde keuzes? Hoe uit zich dit in mijn gedrag? Wat voor effect heeft mijn gedrag op anderen in mijn werk- en/of privéomgeving?

Je gaat “begrijpen” op welke wijze bepaalde gedragingen zijn aangeleerd, wat de oorzaak of basis daarvoor is. Deze bewustwording maakt dat je objectief naar je eigen gedrag kunt kijken en daar zonder te oordelen iets van kunt vinden.

Hierdoor creëer je beslisruimte in je handelen, waardoor je van binnenuit kunt veranderen als je dat wilt.
Dit is niet makkelijk, maar ervaring zal je leren dat je deze beslisruimte steeds iets meer kunt “oprekken”.

Totdat je uiteindelijk volledige verantwoordelijkheid kunt dragen voor je eigen gedrag en het effect hiervan op anderen. Je gaat dus “staan” voor je eigen gedrag, niet jezelf gedragen volgens wat wenselijk is vanuit de buitenwereld.

De eerste stap kun je zetten door een ACT®-meting te doen. ACT® staat voor de Analytical Competence Tool: een psychometrisch instrument dat in zeer korte tijd (12 min) jouw werkelijke talenten meet en ontwikkelpotentieel helder maakt.
De combinatie tussen competentie tekst en beelden zegt iets over de wijze waarop je cognitief je kwaliteiten beoordeelt en hoe je jezelf hier onbewust over voelt. Je onbewuste aansturing wordt meer duidelijk door gebruik van beelden en dus door gebruik van ACT®.

Laat duidelijk zijn dat het uitgangspunt van Zonnebol is dat ieder mens goed is zoals hij is!
Door de druk vanuit werk of vanuit het sociale leven kan het fijn zijn om te leren je energie zo min mogelijk te verspillen. Dingen doen die je vanuit nature goed afgaan kosten minder energie dan dingen die je jezelf aangeleerd hebt.

Wat betreft Zonnebol wordt de HBM filosofie perfect uitgedrukt in de onderstaande foto en uitspraak. “Je kan nog zo goed iets aangeleerd hebben, maar het blijft aangeleerd gedrag wat extra energie kost .”

myHBMcenter
PresentChild

Kijk voor meer informatie over myHBMcenter en ACT® op www.myhbmcenter.com