Wat is Rots & Water?

Rots & Water is een puur Nederlands programma, ontwikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes.

Rots en Water bestaat uit een basisprogramma, dat geschikt is voor leerlingen in het primair onderwijs (vanaf 4 jaar en ouder) en een vervolgprogramma dat op oudere leeftijdsgroepen (14 jaar en ouder) is gericht. Het heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen en communicatieve en sociale vaardigheden. Andere belangrijke thema's zijn preventie van geweld en van (seksueel)geweld en het leren maken van eigen keuzes.

Rots en Water is oorspronkelijk ontwikkeld voor jongens maar wordt zowel in Nederland als ver daarbuiten nu ook ingezet voor meisjes. Rots en Water maakt gebruik van een psychofysieke didactiek, wat inhoudt dat startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Actie (spel, spelen en simpele zelfverdedigingsvormen) wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Ik ben officieel Rots & Water Trainer, maar wat voor mij veel belangrijker is dat de training mij veel inzicht heeft gegeven in het gedrag van (drukke) kinderen in de virtuele tijd waarin zij opgroeien en wij leven. Letterlijk vanuit de drukte leren stilstaan, beslisruimte creƫren en eigen keuzes maken. Op praktische en speelse wijze pas je zelfreflectie toe en krijg je je inzicht in het effect van jouw gedrag op anderen. Dit is in deze drukke tijd niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen een uitdaging.

Rots en water
Rots en water

Kijk voor meer informatie over Rots en Water op Kijk voor meer informatie over Rots en Water